Vítejte na našich www stránkách

Garantujeme vysokou úroveň poskytovaných služeb v oblasti správy nemovitostí, individuální přístup ke klietům a perfektní účetnictví
v souladu s platnou legislativou.

Nabízíme : 

  • komplexní služby v technickém a ekonomickém úseku správy nemovitostí,
  • úklid, opravy a údržbu domů,
  • optimalizaci nákladů provozu nemovitostí,
  • stavební a inženýrskou činnost,
  • zřízení webových stránek pro SVJ, BD, firmy i FO,
  • právní, technické a ekonomické poradenství ve správě nemovitostí, např. pomoc při zakládání společenství vlástníků jednotek (SVJ).

Naše společnost podléhá dozorovému auditu dle ČSN EN ISO 9001:2009.

"Správa nemovitostí (facility management) je soubor činností, které zajišťují chod nemovitosti a optimalizují podmínky pro užívání nemovitosti k určenému účelu."

Správa nemovitostí je určena jak Společenstvím vlastníků jednotek - SVJ, bytovým družstvům - BD, tak i právnickým a fyzickým osobám.

Spolupracujeme pouze s firmami, u nichž můžeme garantovat vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Jelikož je správa nemovitostí spojena s vysokým počtem legislativních předpisů, dbáme na to, aby naši zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti správy nemovitostí byli pravidelně školeni.

Při veškerých činnostech správy nemovitostí maximálně zachováváme soukromí klienta.